Knjige “Animator u Turizmu” i “Turizam Animacija Rekreacija”

Kontakt:
Ph.D Aleksandar Ivanovski,
mob: + 381 (0) 63 88 06 274,
mob: + 381 (0) 64 49 10 136.

Animator u Turizmu   Turizam Animacija Rekreacija